דף הבית ענפי החי לול לול

לול

לול

ענף הלול מהווה חלק מרכזי מהחקלאות הישראלית. היקף הייצור של ענף הלול, שערכו נאמד בכ-3,578 מיליוני ₪ בשנה, מהווה כ-17% מכלל התפוקה החקלאית בארץ. הצריכה השנתית לנפש בישראל עולה מדי שנה וכיום היא נאמדת בכ-38.5 ק"ג לשנה (במונחי בשר מעובד).
הדחיפה הגדולה לענף באה בשנות ה-50, כשגידול הפטמים תפס מקום נכבד באספקת חלבונים מן החי לאוכלוסייה ההולכת והגדלה. טכנולוגיות חדשניות הביאו במשך השנים לתיעוש ענף הלול, המתמקד כיום בעיקר בגידול פטמים, ובייצור ביצי מאכל ודגירה.

אנחנו בקנט מבטחים את שלוחת הפיטום, שלוחת ההטלה, רבייה כבדה ורבייה קלה וכן את ענף תרנגולי ההודו לפיטום במסגרת חוזה ביטוח שנערך מול מועצת הלול.
אנו מבטחים את השלוחות השונות כנגד מחלות ונזקי טבע וכן נותנים כיסוי עבור הוצאות הנובעות מהשמדת להקות בצו ממשלתי, כתוצאה מניוקסל ונזקים הנגרמים כתוצאה מסגר וטרינארי כתוצאה מניוקסל.

בנוסף לכך, הרחבנו את הכיסוי הביטוחי ואנו מציעים למגדלים ביטוח מורחב לתרנגולי הודו לפיטום וכן בשלוחת הרבייה – מערכת חיתום הבודקת את תוצאות המגדל בעבר ומבצעת סקרים לקביעת איכות הגידול.

ביטוחים אלו נערכים בינינו לבין המגדל.

תקופת חוזי הביטוח היא בין ה-1 לינואר ל-31 בדצמבר.

חוזי ביטוח

מכתבים וטפסי הצטרפות לביטוח

הודעות נזק

כניסה לאיזור אישי

* ח.פ / ת.ז
* טלפון נייד

קיימת אפשרות להגדיר סיסמא קבועה להתחברות + ניהול לשינוי סיסמא באיזור האישי

* הזינו קוד שקבלתם ב-SMS
* הזן את הקוד שנשלח למייל שלך
* שם משתמש
* סיסמא

זיהוי נכשל