עופות רביה

עופות רביה

ענף הלול נחלק לשלוש קטגוריות מוצר המהווים יחד כ-20% מהתוצרת החקלאית בארץ: בשר פטם, בשר תרנגולי הודו לפיטום וביצי מאכל. הגידול בצריכת החלבונים מן החי כתוצאה מהגידול באוכלוסייה הפך את ענף הלול למשוכלל, מתקדם וממוכן יותר. צריכת בשר הפטם ותרנגולי הודו לפיטום מסתכמת ב-47 ק"ג לנפש וצריכת הביצים השנתית מסתכמת ב-250 ביצים לאדם בשנה. ענף הלול על 3,600 מגדליו, חשוף להתפשטות נגיפים, מחלות ונזקי טבע שעלולים לגרום לתמותת העופות ולנזק כלכלי כבד. תוכנית שגובשה בשיתוף מועצת הלול, מעניקה כיסוי ביטוחי לשלוש קטגוריות המוצר לעיל, במקרים של השמדת להקות בצו ממשלתי, כתוצאה ממחלות הניוקאסל והסלמונלה.

בנוסף, קיים כיסוי ביטוחי מורחב לפטם ולתרנגולי הודו לפיטום המאפשר הקטנת השתתפות עצמית ולהגדלת סכום הפיצוי וכן בשלוחת הרבייה הביטוח מעניק כיסוי ביטוחי כנגד מיקופלסמה גליספטיקום.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של הלולנים לתקופה שבין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר.

זיהוי נכשל