משתלות

משתלות

ענף המשתלות הוא בעל חשיבות רבה ותוצריו משפיעים על כמות ומהות הגידולים בישראל. ברחבי הארץ פזורות מאות משתלות המספקות שתלי עצים, שיחים ,צמחי בית לגינות (ציבוריות ופרטיות) ומדשאות. מדובר בענף עונתי שעיקר פעילותו מתרחש בחודשי הקיץ, פרק זמן בו רבים רואים צורך לטפח את גינתם. גם בתקופת החגים יש ביקושים גבוהים הנובעים מהצורך לרענן את הבית או להעניק מתנה.
ענף המשתלות נחשב ל"ענף מתמחה" עם מגוון רחב של תוצרת חקלאית. בעלי המשתלות חשופים לסיכונים רבים הן למבנים והן לגידולים עצמם ולצמחי האם.

פוליסת הביטוח מעניקה כיסוי ביטוחי למבנים/ רכוש ו/או נזק כמות ליבול המבוטח במקרים של שיטפון, סערה, ברד, קרה ואש. ומותנה בסקר מקדים.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של בעלי בתי הצמיחה לתקופה שבין ה-1 באוקטובר ל-30 בספטמבר בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל