פירות

פירות

ענף הפירות נחשב למוביל ומרכזי בייצור החקלאי עם יבול שנתי של 600 אלף טון, המיועדים לצריכה מקומית ולייצוא בינלאומי. הוא משמש כמקור פרנסה למאות חקלאים המעבדים שטחי גידול ומטעים של 360 אלף דונם. ענף הפירות מגוון וכולל זנים ומינים רבים וביניהם: תפוח, אפרסמון, מנגו, אפרסק, נקטרינה, ענבים, תמרים, ליצ'י ועוד. עובדה זאת מגבירה את חשיפתו לנזקי אקלים וטבע במשך כל ימות השנה.

1 – ביטוח נזקי טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק כמותי ואיכותי לפרי, כתוצאה מאירועי מזג אוויר כגון: שלג, ברד, קרה, סערה, שרב וחום, גשמים מוקדמים כמפורט בחוזה הביטוח.

2 – ביטוח אסונות טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי למקרים של חוסר יבול בעקבות אירוע אקלימי, אירוע מחלה, תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד וכן נזקי טבע לעצים.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של מגדלי הפירות לתקופה שבין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר.

זיהוי נכשל