דף הבית ענפי הצומח פלחה

פלחה

פלחה

מאז ומתמיד הייתה הפלחה ענף חקלאי מכובד בארץ ישראל. בגלל ההבדלים בפריסת המשקעים בארץ, נוצרה אבחנה גיאוגרפית ברורה בין הגידולים העיקריים: חיטה בצפון רב המשקעים ושעורה בדרום השחון יותר. התפתחות מרשימה חלה בענף עם פרוץ "המהפכה הירוקה" של שנות ה-60: זריעת זני חיטה עתירי יבול, שפותחו במקסיקו ועברו התאמה לתנאי הארץ. כיום משיגים רוב המגדלים בישראל יבולים של קרוב ל-700 ק"ג לדונם בממוצע. בעקבות הגידול ביבולים, מספקים כיום מגדלי החיטה בישראל כמחצית מהצריכה הארצית השנתית.

הנזקים העיקריים לגידולי הפלחה נגרמים בגלל עצירת גשמים וקרה אביבית.

אנחנו בקנט מבטחים את גידולי הפלחה מפני נזקי ברד, שלג, אש, עצירת גשמים, קרה, שיטפון, סערה, שרב כבד, גשם וציפורים. במספר גידולים קיים ביטוח כנגד שרב, גשם ורוחות. נזקי בצורת מכוסים על ידי המדינה, על פי חוק, ולכן אינם מבוטחים על ידינו. הביטוח נערך בינינו לבין המגדל.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-20 לאוקטובר ל-19 באוקטובר של השנה שאחרי.

חוזי ביטוח

מכתבים וטפסי הצטרפות לביטוח

הודעות נזק

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה