צמחי נוי

צמחי נוי

גידול צמחי הנוי נחשב לאחד מענפי הנישה בתעשיית החקלאות הישראלית. בשנים האחרונות עיקר הגידול משמש את צריכת השוק המקומי ומעט מהתוצרת מיוצאת לבורסות הפרחים בהולנד.

מאז שנות השישים הוא התפתח כענף עתיר ידע, תעסוקה והון אנושי ופיננסי. אחד הגורמים לכך הוא העובדה שצמחי נוי גדלים במשך השנה כולה הן בשדות הפתוחים והן בבתי צמיחה ייעודיים, וייצואם לחו"ל אינו עונתי. עם זאת, גידול צמחי נוי חשוף לאירועי אקלים קיצוני ונזקי טבע.

 

1- ביטוח נזקי טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של נזק כמותי ואיכותי לענפי הנוי השונים כתוצאה מאירועי מזג האוויר כגון: שרב, קרה, סערה, שיטפון, ברד שלג  אש והמלחת קרקע בבתי צמיחה בעקבות שיטפון או גשמים

2- ביטוח אסונות טבע

פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי במקרים של חוסר יבול כתוצאה מאירוע אקלימי, אירוע מחלה או תקיפת מזיקים.

לצפייה בחוזי הביטוח העומדים לרשותם של מגדלי צמחי נוי לתקופה שבין ה-1 ביולי ל-30 ביוני בשנה העוקבת.

זיהוי נכשל