קול קורא חדשנות

23.06.2024
קטגוריה : חדשות

בקשה לקבלת הצעות לטכנולוגיות בתחום ביטוח והערכת
נזקי טבע בחקלאות (קיימות ופיתוח)

רקע

קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ הנה חברת ביטוח ממשלתית המבטחת מזה כ 60 שנה את חקלאי ישראל כנגד סיכוני אקלים. לקנט אלפי לקוחות בישראל הפועלים בעולמות החקלאות, והיא מציעה כ 30 תכניות ביטוח בענפי חקלאות שונים, הן בצומח והן בחי, לרבות – ירקות, גידולי שדה, מטעים, בקר, עופות, מדגה ועוד. לצורך הערכת נזקים, קנט נסמכת על הערכות נזק המבוצעות באמצעות ביקורים פיזיים בשטחי החקלאות הניזוקים. קנט שואפת לביצוע הערכות נזקים בצורה מהירה, מדויקת ואיכותית על מנת לשרת את מבוטחיה בצורה המיטבית.

על מנת לשמר את מעמדה של קנט כחברת ביטוח מובילה בתחום נזקי טבע בחקלאות, קנט תאפשר ליזמים גישה למידע ואמצעים, בכפוף לדין, בכדי לאפשר פיתוח ובדיקת היתכנות של שימוש בכלים טכנולוגים שיאפשרו לקנט ניהול והתייעלות בתחום.

קנט מקימה מרכז חדשנות שיאפשר ליזמים וחברות הזנק נבחרות גישה למידע וכן שיתוף פעולה על מנת שיתאפשר ליזמים לבחון את הטכנולוגיות שכבר פיתחו ו/או בכוונתם לפתח- בשיתוף עם קנט. המיזם יהיה פתוח להגשת הצעות הנוגעות למגוון תחומי הפעילות של קנט, לדוגמא:

  • שיפור השירות וחווית הלקוח.
  • חדשנות וכלים טכנולוגיים מתקדמים בנושא הערכת נזקים בחקלאות, לרבות חישה מרחוק.
  • טכנולוגיות שונות המאפשרות ניהול ו/או הפחתת סיכוני אקלים בחקלאות.
  • פיתוח אפליקציות התומכות בפלטפורמות מכירה/ שירות לקוחות/ הערכת נזקים.
  • תחומים אחרים הנוגעים לפעילות השוטפת של קנט בעולם התוכן החקלאי.

הטכנולוגיות המוצלחות יהיו בעלות פוטנציאל לשילוב בחברת קנט ואף בחברות ביטוח נוספות בעולם.

קהל היעד

יזמים עצמאיים, חברות הזנק, גופים אוניברסיטאיים ואחרים שפיתחו ומפתחים טכנולוגיות בתחום החקלאות ו/או אמצעי חישה מרחוק בחקלאות ו/או ניהול סיכוני אקלים בחקלאות, ומעוניינים בשיתוף פעולה עם קנט לבחינת הטכנולוגיה שפיתחו.

בחינת הבקשות

ועדת בחירה מטעם קנט תבחן את ההצעות שתוגשנה אליה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ההצעות יבחנו, בין היתר, על סמך הפרמטרים הבאים:

  • טכנולוגיה – התאמה לצרכי קנט, התכנות טכנולוגית, חדשנות ומקוריות, התאמה לתקינה, בשלות וקניין רוחני;
  • שוק – יחס מחיר לתועלת צפוי, נחיצות טכנולוגית, זמינות השיווק, גודל שוק פוטנציאלי ויתרון על פני מתחרים;
  • יזם ומפתחים – ניסיון קודם, מקצועיות עסקית ויכולת אישית;
  • חברה – יכולות פיננסיות, רמת בגרות החברה ובעלי המניות.

מועדים מרכזיים ופרטים חשובים

ניתן להגיש פניות והצעות החל ממועד פרסום הקול הקורא ובהתאם לדרכי ההתקשרות כמפורט באתר האינטרנט של קנט.​

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת נושא החדשנות בקנט, נועה שובל מור, בכתובת דואר אלקטרוני- noa@kanat.co.il או בטלפון – 03-6270222.

כחלק מתהליך זה, קנט תשמור לעצמה את האפשרות לקבל תמלוגים ממסחור הטכנולוגיה או אופציות בחברות עצמן או כל הסדר אחר, כפי שיוסכם בין הצדדים.

קנט תשמור על סודיות המידע שיועבר אליה והוא ישמש אך ורק לצרכי הליכי בחינת ובחירת טכנולוגיות ליישום.

זיהוי נכשל