מכרז פומבי ממוכן מס' 03/2022 לקבלת שירותי ייעוץ וליווי בתחומי מחשוב ומערכות מידע

זיהוי נכשל