דף הבית מכרזים שהסתיימו מכרז פומבי מס' 07/2019 - התאמה ושדרוג של מערכת GIS עבור קנט

מכרז פומבי מס' 07/2019 – התאמה ושדרוג של מערכת GIS עבור קנט

סוג: מכרז פומבי
מספר : 07/2019
מועד פרסום: 01.07.2019
מועד אחרון להגשת הצעות:
מועד אחרון להגשת שאלות:

מסמכי המכרז

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה