דף הבית מכרזים שהסתיימו מכרז פומבי מס 8/2019 - לקבלת שירותי אקטואריה

מכרז פומבי מס 8/2019 – לקבלת שירותי אקטואריה

סוג: מכרז פומבי
מספר : 8/2019
מועד פרסום: 01.08.2019
מועד אחרון להגשת הצעות:
מועד אחרון להגשת שאלות:

מסמכי המכרז

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה