כוונה להתקשר עם ספק יחיד – דורטל – 2023

זיהוי נכשל