כוונה להתקשר עם ספק יחיד – המרכז למיפוי ישראל

זיהוי נכשל