כוונה להתקשר עם ספק יחיד – ליבי טכנולוגיות- 2023

זיהוי נכשל