כוונה להתקשר עם ספק יחיד – קומטק – 2023

זיהוי נכשל