כוונה להתקשר עם ספק יחיד – KBIS – 2023

זיהוי נכשל